Podlahové vytápění

Podlahové vytápění je jednou z možností jak v obytných místnostech zajistit tepelnou pohodu. Jedná se o nízkoteplotní systém, který pracuje s teplotou topné vody kolem 45°C. Podlahové topení je velmi vhodné pro použití v systému s nízkoteplotním zdrojem tepla, jakým je tepelné čerpadlo. Pro tepelné čerpadlo však není bezpodmínečně nutný. Rozložení teplot v místnosti se při tomto způsobu nejvíce přibližuje ideálu. Teplo rovnoměrně stoupá od podlahy, dodává pocit tepelné pohody a díky rovnoměrnému rozložení tepla je teplota v obytných místnostech o 1 až 2 °C nižší oproti konvekčnímu vytápění (otopnými tělesy) při stejné tepelné pohodě. Toto snížení teploty přináší úsporu energie o 6 až 12%. Firma VESKOM spol. s r.o. dodává a montuje podlahové topení německé značky OREG WECOFLEX. Jedná se o systém s upínací lištou, která se upevňuje na izolaci podlahy (polystyren o min hustotě 25 kg/m3 a tloušťce min. 40 mm), na kterou se položí ještě reflexní folie OREG. Používá se trubka o průměru 16 mm. Jedná se o jednovrstvou trubku s kyslíkovou bariérou.  • Stlačený vzduch
  • Chlazení

© Veskom 2007-2008