Chlazení s využitím tepelného čerpadla

Principy chlazení

Pasivní chlazení - vrty zhotovené pro tepelné čerpadlo jsou přirozeným zdrojem chladu. Tepelné čerpadlo se vlastního chlazení neúčastní. Výhodou je minimální spotřeba elektrické energie na jinak energeticky náročnou klimatizaci. Nevýhodou je, že vrty zhotovené pro tepelné čerpadlo nemají takový chladící výkon, aby zajistily komfortní klimatizaci celého domu.

Aktivní chlazení - tepelné čerpadlo slouží v létě jako chladič vody pro klimatizaci. Vyprodukované teplo je buď odváděno do atmosféry nebo do vrtů, kde tím dochází k regeneraci vrtů. Aktivní chlazení dokáže zajistit komfortní klimatizaci celého domu, ale je výrazně provozně dražší než pasivní chlazení.

Kombinace aktivního a pasivního chlazení - při potřebách nižšího chladícího výkonu postačí provozovat pasivní chlazení. Jestliže naroste potřeba chladícího výkonu, zařízení se přepne na aktivní chlazení.

Distribuce chladu

Chlazení vlastních místností je možno provádět:

Fan coily - v parapetním nebo podstropním provedení, dvou nebo čtyřtrubkové. Jejich výhodou je vysoký výkon, poměrně nízká cena. Nevýhodou může být hluk zabudovaného ventilátoru a větší rozměry samotného fan coilu.

Podlahové fan coily - jejich výhodou je jednoduché zabudování do interiéru. Nevýhodou je nízký výkon, vysoká cena na jednotku výkonu a hluk ventilátoru (provedení bez ventilátoru pro jeho minimální výkon neuvažujeme).

Chlazením podlahou (v zimě určenou pro vytápění) - výhodou je, že uživatel není vystaven chladnému proudu vzduchu, od kterého může snadno nastydnout a absolutně nehlučný provoz. Výhodou je i nenápadnost v interiéru. Nevýhodou je velmi nízký měrný výkon cca 35 W/m2, technická náročnost (nutnost zabránění kondenzaci) a vyšší cena.

Chlazení stropy - tento způsob je také možné použít, ale v domech, kterými se v těchto podkladech zabýváme, není chlazení stropem používáno.

Distribuce chladu

Rozvody chlazení se provádí z běžných materiálů jako rozvody topení. Pozornost je třeba věnovat izolacím, které musí být odolné proti vlhkosti, např. AC ARMAFLEX, KAIMANFLEX, atd.

 

 

  • Stlačený vzduch
  • Chlazení

© Veskom 2007-2008