Alfa-Laval

Atmosférické chladiče firmy Alfa-Laval

Další komoditou, kterou jsou doplňovány naše chladící systémy jsou suché atmosférické chladiče a tepelné výměníky firmy Alfa-Laval. Použití těchto chladičů je vhodné tam, kde potřebujeme zajistit teplotu výstupní vody blízkou teplotě okolí. Bohužel výstupní teplota vody je závislá na teplotě chladícího vzduchu. Systémy jsou tlakově uzavřené. V kombinaci atmosférického chladiče a kompresorové chladící jednotky lze docílit nejúspornějšího chlazení a to freecooling.  • Stlačený vzduch
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008