Měření průtoku kapalin

Pro optimální návrh chladicího systému je potřeba kvalitních vstupních informací, jako je teplota nosného média, průtočné množství, atd. Jsme schopni si veškerá vstupní data zjistit pomocí špičkového technického vybavení. Disponujeme zařízením pro ultrazvukové měření průtoků v jakémkoliv potrubí, tzn. není potřeba mechanicky vkládat průtokoměry do potrubního systému.

 

 

 

Ultrazvuková čidla                                    Měření průtoku kapaliny ultrazvukem

 


  • Stlačený vzduch
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008