Separátor MS

VÝROBCE MTA


Princip


Uvnitř separátoru je uložen odstředivý element z uhlíkové oceli, který tangenciálně působí na kapky kondenzátu, které do něho vstupují. Tím se kapky zachycují na stěnách separátoru a stékají k vypouštěcímu otvoru.

Užitkovost

Účinnost separace je extrémně vysoká (blíží se 100% při ideálních podmínkách a 98% za jakýchkoliv podmínek) a to bez velkých tlakových ztrát.
Odvádění kondenzátu
Oddělený kondenzát může být vypouštěn několika způsoby:
• Pomocí automatického plovákového odvaděče kondenzátu, model CDF 2050
• Pomocí časového elektro-pneumatického odvaděče kondenzátu, model SCE
• Pomocí automatického elektro-pneumatického odvaděče kondenzátu, model CDE

  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008