Zjišťování úniků stlačeného vzduchu

Měření úniků stlačeného vzduchu

Provozované systémy rozvodu stlačeného vzduchu společně se všemi osazenými ventily, přírubami, filtry, aj. vykazují po určitém čase provozu různý rozsah úniků. Jsou to jednak úniky způsobené prasklinami ve svárech, nedotažením nebo uvolněním šroubení a přírubových spojů, profukováním koncových armatur (uzavírací ventily, rychlospojky a ofukovací pistole), stářím tlakových hadic, atd. Uvedených příčin úniku může být však daleko více, záleží na velikosti a složitosti daného měřeného rozvodu stlačeného vzduchu.

Pravidelné monitorování stavu systémů a strojů pak šetří náklady na výrobu stlačeného vzduchu, údržbu a následné problémy ve výrobě.

Měřící přístroj

Měřící přístroj

Pro měření používáme následující zařízení:

  • Detektor netěsností LDE 10
  • Ultrazvukový mikrofon FDF 10
  • Nástavec LDF 11
  • Sluchátka vč.kabelu CAB 10

LDE 10 je vynikající, vysoce citlivý nástroj pro zjišťování netěsností v různých tlakových a vakuových systémech. Princip funkce je založen na detekci ultrazvuku generovaného průchodem plynu či kapaliny malým otvorem, trhlinou, netěsností, kdy se laminární proudění stlačeného vzduchu mění v proudění turbulentní. Ultrazvukový signál je vyhodnocován na LED indikátoru a současně je převáděn na zvukové impulsy slyšitelné v reproduktoru či připojených sluchátkách. Čím blíže se dostaneme ke zdroji ultrazvuku, tzn. čím silnější je signál, tím větší počet LED indikátoru se rozsvítí a tím vyšší frekvence pulsů je generována.

Popis měřící metody

Při měření netěsností rozvodů stlačeného vzduchu se postuje nejprve za pomoci použití ultrazvukového mikrofonu jako základního zjištění směru a přibližné pozice turbulentního proudění, které je charakteristické pro netěsnosti rozvodu stlačeného vzduchu. Měření je prováděno detektorem LDE 10, který je mobilně používán měřícím technikem za asistence technika společnosti, kde se měření provádí.

Po tomto prvotním zaměření se za pomocí nástavce LDF 11 přesně určí místo netěsnosti. Únik na rozvodech stlačeného vzduchu je pak potvrzen použitím speciálního roztoku. Pomocí štítku se místo úniku patřičně označí,vyfotografuje a popíše v přiloženém protokolu. Tyto protokoly pak slouží jako vodítko pro odstranění jednotlivých závad.

Monitorování úniků je možné povést u krátkých rozvodů i v rámci servisních prací.


Příklad měření a zjišťování netěsností Foto označeného místa úniku
Příklad měření a zjišťování netěsností Foto označeného místa úniku

Věříme, že Vás tato nová služba zaujala a vyžádáte si bližší informace.


Kontaktní osoba : Vladimír Chytka
Email :
Tel : 272 088 116, 272 088 111
Fax: 272 088 188
Mobil: 724 344 579

  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008