Rotační lamelové vývěvy PNEUMOFORE


Rotační lamelové vývěvy PNEUMOFORE, série UV 4 - 50
podrobné technické údaje

Technický list  (362 kB)
Vzduchem nebo vodou chlazené, rotační lamelové vývěvy s přímým pohonem, jednoduchým ovládacím panelem, uzavřené konstrukce. Vhodné tam, kde nastala nutnost centralizace vakua, nebo jde o velké výkony pro snížení spotřeby elektrické energie a provozních nákladů.


[ nahoru ]

Rotační lamelové vývěvy PNEUMOFORE, série UVD 3 – 140
podrobné technické údaje

Technický list  (69.3 kB)
Vzduchem chlazené bezmazné rotační lamelové vývěvy, s přímým pohonem a výkonným ventilátorem. Vákuové vývěvy UVD jsou vhodné pro odsávání malých uzavřených systémů při zůstatkovém tlaku až 120 mbar.


[ nahoru ]

Rotační lamelové vývěvy PNEUMOFORE, série UVL 2 – 305C
podrobné technické údaje

Technický list  (104 kB)
Vzduchem chlazené bezmazné rotační lamelové vývěvy, s přímým pohonem a výkonným ventilátorem. Vákuové vývěvy UVD jsou vhodné pro odsávání malých uzavřených systémů při zůstatkovém tlaku až 120 mbar.


[ nahoru ]

Rotační dmychadlové vývěvy PNEUMOFORE, série RPP 35 – 125

Technický list  (164 kB)


  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008