AF

VÝROBCE MTA, AF ( S CYKLONOVÝM SEPARÁTOREM)


Stlačený vzduch vycházející z kompresoru obsahuje velké množství vody ve formě vodní páry. Pokud tato pára není odstraněna, většina jí zkondenzuje v rozvodu stlačeného vzduchu a tím vznikají velké škody, jak na rozvodech, tak i na zařízeních, které vzduch spotřebovávají.
Výkonný dochlazovač je účinným a efektivním prostředkem, který odstraňuje vodu obsaženou ve stlačeném vzduchu.

 

 

Princip


Z kompresoru stlačený vzduch proudí trubkami tepelného výměníku, které jsou chlazeny okolo proudící vodou. Jak se stlačený vzduch ochlazuje, vodní pára v něm obsažená začíná kondenzovat do podoby vodních kapek, které jsou následně unášeny proudícím stlačeným vzduchem do odstředivého separátoru kondenzátu. Odtud je voda vypouštěna ze systému odvaděčem kondenzátu.

 

 

Hlavní technická charakteristika


• Velkoryse stavěný tepelný výměník z měděných trubek s hliníkovými žebry.
• Stabilní ocelová konstrukce samotné skříně a nohou, povrchově upravená nátěrem.
• Nízkohlučný ventilátor a kontinuálně mazaný, vysoce spolehlivý elektromotor.
• Modely s průtokem vyšším než 20 000 l/min jsou opatřeny přírubou.
• Ochranné mříže na ventilátorech a na tepelném výměníku.
• Vysoce účinný odstředivý separátor kondenzátu je vybavený ručním uzavíracím     ventilem. Na vyžádání možnost vybavení automatickým plovákovým nebo     elektropneumatickým odvaděčem kondenzátu.

  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008