MS

VÝROBCE MTA


Odstředivý separátor kondenzátu je zhotoven z uhlíkové oceli. Na vyžádání může být rovněž zhotoven ve verzi /SS, to znamená z nerezové oceli ( AISI 304).

 

Princip


Uvnitř separátoru je uložen odstředivý element z uhlíkové oceli, který tangenciálně působí na kapky kondenzátu, které do něho vstupují. Tím se kapky zachycují na stěnách separátoru a stékají k vypouštěcímu otvoru.

 

Užitkovost


Účinnost separace je extrémně vysoká ( blíží se 100% při ideálních podmínkách a 98 % za jakýchkoliv podmínek ) a to bez velkých tlakových ztrát.

 

Odvádění kondenzátu


Oddělený kondenzát může být vypouštěn několika způsoby:
• Pomocí automatického plovákového odvaděče kondenzátu, model CDF 2050
• Pomocí časového elektro-pneumatického odvaděče kondenzátu, model SCE
• Pomocí automatického elektro-pneumatického odvaděče kondenzátu, model CDE

  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008