GARDNER DENVERGDT – T 05 až 100
podrobné technické údaje

Odvaděče jsou vhodné pro všechny druhy odvádění kondenzátu. Jsou vybavené kontaktem pro alarm. Vhodné i pro agresívní kondenzát z bezmazných kompresorů. Pracují při provozním přetlaku 0,8-16 barů.  • Chlazení
  • Vytápění

© Veskom 2007-2008